Η ομάδα εργασίας ανακοινώνει με χαρά ότι το Διεθνές Συνέδριο του έργου SOL-BRINE πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Τήνο (Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού), στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2013. Περισσότερα...

Το σύστημα SOL-BRINE πήρε το 1ο Βραβείο στον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας για την Θαλάσσια Οικονομία με την ονομασία «Blue Growth Piraeus»

http://bluegrowth.gr/

Αρχική

Το πρόγραμμα SOL-BRINE αποτελεί ένα έργο εγκεκριμένο από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE (LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η διάρκεια του έργου είναι 39 μήνες (Έναρξη: 01/10/2010 – Λήξη: 31/12/2013). Οι εταίροι του έργου είναι ο δήμος της Τήνου (συντονιστής δικαιούχος), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Culligan Hellas Α.Ε. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ενεργειακά αυτόνομου συστήματος ολικής εξάλειψης της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας την αρχή μηδενικής απόρριψης (Zero Liquid Discharge). Έτσι, παράλληλα θα επιτευχθεί υψηλή ανάκτηση νερού (>90%) και παραγωγή στερεού άλατος εμπορικής αξίας. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα αναπτυχθεί, ελεγχθεί και βελτιστοποιηθεί ένα πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας της άλμης, τα αποτελέσματα/ευρήματα του οποίου μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη συστημάτων μεγάλης κλίμακας.