Το πρόγραμμα SOL-BRINE επιλέχθηκε και ψηφίστηκε ως το ΚΑΛΥΤΕΡΟ LIFE ENVIRONMENT PROJECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των τελευταίων 25 ετών (1992-2017). Το πρώτο βραβείο των GREEN AWARDS δόθηκε από τον Ευρωαπαΐο Επίτροπο Περιβάλλοντος Mr. Karmenu Vella στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας στις Βρυξέλλες την 30η Μαΐου 2017.

Η ομάδα εργασίας ανακοινώνει με χαρά ότι το Διεθνές Συνέδριο του έργου SOL-BRINE πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Τήνο (Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού), στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2013. Περισσότερα...

Αρχική

Το πρόγραμμα SOL-BRINE αποτελεί ένα έργο εγκεκριμένο από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE (LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η διάρκεια του έργου είναι 39 μήνες (Έναρξη: 01/10/2010 – Λήξη: 31/12/2013). Οι εταίροι του έργου είναι ο δήμος της Τήνου (συντονιστής δικαιούχος), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Culligan Hellas Α.Ε. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ενεργειακά αυτόνομου συστήματος ολικής εξάλειψης της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτωσης, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας την αρχή μηδενικής απόρριψης (Zero Liquid Discharge). Έτσι, παράλληλα επιτεύχθηκε υψηλή ανάκτηση νερού (>90%) και παραγωγή στερεού άλατος εμπορικής αξίας. Στα πλαίσια του προγράμματος, αναπτύχθηκε, ελέγχθηκε και βελτιστοποιήθηκε ένα πιλοτικό σύστημα επεξεργασίας της άλμης, τα αποτελέσματα/ευρήματα του οποίου μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη συστημάτων μεγάλης κλίμακας.