22-23/04/2013: Συμμετοχή στο διήμερο διεθνές σεμινάριο με τίτλο «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων: Ανάγκες και Προοπτικές»
18/09/2013: Δημοσιοποίηση του έργου SOL-BRINE με τίτλο «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ενεργειακά αυτόνομου συστήματος επεξεργασίας της άλμης από μονάδες αφαλάτωσης.
23-25/05/2013: Συμμετοχή στο ένατο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής με τίτλο « Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην αειφόρο ανάπτυξη»
26/04/2013: 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
07/03/2013: Διεθνές Συνέδριο του έργου SOL-BRINE
28-29/06/2012: Συμμετοχή στο διήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Αειφόρος Διαχείριση στερεών απόβλητων» (Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Χολαργού, Αθήνα)
08/06/2012: Δεύτερη συνάντηση ελέγχου του έργου
05/06/2012: Προετοιμασία χώρου εγκατάστασης του συστήματος επεξεργασίας της άλμης στην περιοχή Άγιος Φωκάς στην Τήνο
02/03/2012: Τρίτη επίσκεψη στη μονάδα αφαλάτωσης
12/11/2011: Δεύτερη επίσκεψη στη μονάδα αφαλάτωσης
11/11/2011: Launching event
19/04/2011: Πρώτη συνάντηση ελέγχου του έργου
18/04/2011: Πρώτη επίσκεψη στη μονάδα αφαλάτωσης
27/10/2010: Εναρκτήρια συνάντηση του έργου